_TEXTBLOCK Så fungerar privatundervisning postid 3966

Så fungerar privatundervisning

1

Intresseanmälan

Samarbetet börjar med att du kommer in med en intresseanmälan. Kort därefter kontaktar någon av våra experter dig för att gå igenom dina önskemål och föreslå ett passande upplägg.

2

Matchning och testlektion

Inom cirka två veckor presenterar vi en passande coach och en tid för ett första tillfälle. Vid uppföljningen försäkrar vi oss om att både du och coachen är nöjda innan vi tillsammans fastslår storlek på utbildningspaketet.

3

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering

Under de resterande tillfällena rapporterar coachen löpande lektionernas innehåll och hur ofta ni ses. När endast ett fåtal timmar kvarstår av utbildningspaketet kontaktar vi dig för att utvärdera och stämma av dina tankar kring en fortsättning.