Om verbala blocket

Ta del av några av våra bästa tips för språkdelen

Om kvantitativa blocket

Ta del av några av våra bästa tips för mattedelen

Om högskoleprovet

Information och tips inför provet

Om kvantitativa blocket

I en urna finns v stycken vita och r stycken röda kulor. Vilket uttryck beskriver sannolikheten att slumpmässigt dra en vit kula ur urnan?

A   \frac{v}{r}

B   \frac{v}{r+v}

C   \frac{r+v}{r}

D   \frac{v}{v-r}

5x-y=7 och x+2y=19.

Vad är x och y?

A   x=4, y=13

B   x=2, y=3

C   x=7, y=6

D   x=3, y=8

Kvantitet I: \frac{6}{14}+\frac{17}{28}

Kvantitet II: \frac{2}{5}\cdot{23}{9}

A      I är större än II
B      II är större än I
C      I är lika med II
D      informationen är otillräckligt

En rät linje har m-värdet 3. Vilken är dess ekvation?

(1) Linjen går genom punkten (0,3).
(2) Linjen är parallell med linjen y=1,5x-8.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)
B i (2) men ej i (1)
C i (1) tillsammans med (2)
D i (1) och (2) var för sig
E ej genom de båda påståendena

Hur många årtionden hade högre medeltemperatur än det föregående?

A   8

B   9

C   10

D   11

-