Om DTK - Diagram, tabeller och kartor

Provdelen består av 10 uppgifter per kvantitativ block, alltså 20 uppgifter totalt. Precis som du säkert gissat av namnet, handlar det om att tolka diagram, tabeller och kartor.  Alla uppgifter är uppbygga på samma vis: en eller fler diagram/tabeller/kartor, följda av två eller fler frågor som kräver att provskrivaren använder dessa för att besvara.

För vissa frågor gäller det bara att läsa av information korrekt, andra kräver lite beräkningar. Beräkningarna är i regel av det enklare slaget och kräver oftast bara något/några av de fyra räknesätten. Det är viktigt att ha koll på begreppen andel och skala.

Tid per uppgift

Även om själva beräkningarna ofta är av det enklaste slaget är tolkningarna av diagrammen, tabellerna och kartorna ofta desto mer omfattande. Det gäller att vara noggrann och inte stressa igenom provdelen. Rekommenderad tid är därför cirka 2 minuter per uppgift.