Strategi för DTK-uppgifter

Nedan finner du en strategi som du med fördel kan och bör använda för alla DTK-uppgifter. Vill du ha fler strategier för provdelen, ring 010 330 48 00 eller mejla info@hogskoleprovskurser.se

DTK-strategi – Inled alltid på samma sätt
Uppgifterna innehåller ofta mycket data och information vilket gör att du inte kan läsa igenom allt. Här kommer därför en metodstrategi för hur du kan angripa varje uppgift.

  1. 1. Läs alltid rubriker och beskrivande text noggrant, där finns ofta viktig information för att kunna lösa uppgifterna.
  1. 2.För diagram och tabeller: ta reda på vad axlarna mäter. Det räcker med att du får ett hum om vad som visas så du behöver bara kolla detta grundligt.
  1. 3. Kolla noga vilka enheter som visas (gram, kilogram eller ton vid vikt? mm, m, km eller mil vid sträckor? o.s.v.). Informationen finns ofta vid axlarna men de kan också finnas i den beskrivande texten. Stryk gärna under med en blyertspenna eller över med en markeringspenna så att du hittar det när du ska gå tillbaka.
  1. 4. Läs sedan uppgifterna, en i taget. Läs uppgiften noga så att du inte missar vad som efterfrågas. Gå sedan tillbaka till diagrammen/tabellerna/kartorna och försök hitta svaret. Nedan följer några strategier för specifika uppgifter.

För fler och mer utförliga strategier för provdelen helt gratis, ring 010 330 48 00 eller mejla info@hogskoleprovskurser.se. Genom att mejla för fler strategier godkänner du att ta emot nyhetsbrev och information om kvällsföreläsningar, helgkurser och privatundervisning från Högskoleprovskurser.se