Om NOG - Kvantitativa resonemang

Av högskoleprovets 160 uppgifter är 12 NOG-uppgifter, 6 på varje kvantitativ provdel. NOG-uppgifter ser alltid likadana ut. Uppgiften är att ta reda på om det finns tillräckligt med information för att kunna besvara den fråga som ges i början av uppgiften. Uppgifterna följer följande mall:

Först lite kort information med en fråga som är fetmarkerad.

(1) Sedan ett första informationsfält.
(2) Därefter ett andra.

Slutligen kommer alltid texten ”Tillräcklig information för lösningen erhålls”
A i (1) men ej i (2)
B i (2) mej ej i (1)
C i (1) tillsammans med (2)
D i (1) och (2) var för sig
E ej genom de båda påståendena

Uppgiften är alltså inte att besvara frågan som ges utan att bestämma om det går at svara på frågan. Ofta kan själva beräkningarna för att besvara frågan bli krångliga och tidskrävande medan vi hyfsat enkelt kan avgöra om det över huvud taget går att svara på frågan.

Tid per uppgift

Vi rekommenderar att du försöker lösa varje NOG-uppgift på max 90 sekunder. Behöver du längre tid än så kan det ibland vara värt att vänta med den frågan för att fokusera på andra frågor så länge. Annars är risken att du inte hinner med de sista uppgifterna.