Strategi för NOG-uppgifter

Nedan finner du en strategi som du med fördel kan och bör använda för alla NOG-uppgifter. Vill du ha fler strategier för provdelen, ring 010 330 48 00 eller mejla info@hogskoleprovskurser.se

Ställa upp ekvationer
Ekvationer är extra trevligt vid just NOG-delen då vi snabbt kan få en överblick av uppgiftens lösbarhet. Hemligheten ligger i att ha lika många olika ekvationer som okända variabler, har vi det kan vi lösa uppgiften.
Titta t.ex. på uppgift 28 från provpass 2, HP ht14.

Bengt är 14 år yngre än Alice. Hur gammal är Bengt?

(1) Om 10 år är Alice dubbelt så gammal som Bengt.
(2) Om 10 år är Alice 14 år äldre än Bengt.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A   i (1) men ej i (2)
B   i (2) mej ej i (1)
C   i (1) tillsammans med (2)
D   i (1) och (2) var för sig
E   ej genom de båda påståendena

Låt oss skapa en ekvation av den information som vi ges i början, att Bengt är 14 år yngre än Alice. Vi kan ju för enkelhetens skull kalla Bengts ålder för B och Alice ålder för A. Ekvationen blir som följer:

B = A - 14 Alltså, Bengts ålder är Alices ålder minus 14 år.

Vi har nu två okända, A och B, och behöver alltså totalt två olika ekvationer för att det ska vara lösbart. Vi har redan en, B = A - 14 så kan vi skapa en till från (1) eller (2) är saken biff.

1. Nu tittar vi på informationen i (1), att Alice om tio år är dubbelt så gammal som Bengt. Det betyder alltså att om vi plussar på 10 år på Alices ålder, A + 10, får vi dubbla Bengts ålder om tio år, 2⋅(B + 10). Eller som en ekvation:

A + 10 = 2⋅(B + 10)

Nu har vi två ekvationer totalt, alltså går det att svara på uppgiften med endast informationen i(1). Stryk därför B, C och E eftersom dessa förutsätter att det inte går att lösa uppgifterna.

2. Återstår att se om det går att lösa uppgiften med informationen i (2). Svaret är egentligen ganska enkelt, NEJ. Självklart är hon fortfarande 14 år äldre om 10 år om hon är 14 år äldre idag. Vi kan visserligen skapa en ekvation av informationen som ser ut såhär:

A + 10 = B + 10 - 14 Alltså Alice är 14 år äldre än Bertil om 10 år

Men det här är ingen ny information och egentligen samma ekvation som den vi fick i början, tar vi bort (subtraherar) 10 på båda sidor får vi ekvationen A = B - 14 igen. Den nya ekvationen ska alltså inte gå att förenkla till den första.

Vi stryker därför D och får svaret: A i (1) men ej i (2).

För fler och mer utförliga strategier för provdelen helt gratis, ring 010 330 48 00 eller mejla info@hogskoleprovskurser.se. Genom att mejla för fler strategier godkänner du att ta emot nyhetsbrev och information om kvällsföreläsningar, helgkurser och privatundervisning från Högskoleprovskurser.se