Om XYZ - Matematisk problemlösning

XYZ är den del som kanske mest påminner om den matte man jobbade med under gymnasiematten. Uppgifterna består av matematisk problemlösning där matematiken som testas är på matematik 1b-nivå (tidigare matematik A).

I princip kan vad som helst från kursen dyka upp men vissa moment är vanligare än andra. Det är till exempel viktigt att ha koll på aritmetik (”vanlig räkning” typ), algebra och geometri. Se också till att plugga in följande begrepp så att du inte fastnar på vad de betyder i uppgifterna. De kan för övrigt också dyka upp på ORD-delen så du har inget att förlora. Vi väljer här att bara skriva upp bra begrepp så får du själv ta reda på vad de betyder som övning.

Primtal

Olikhetstecken

Differens

Koordinatsystem

Diameter

Likbent triangel

Längdenhet

Nämnare

Yttervinkel

Addera

Parallelltrapets

Diagonal

Liksidig triangel

Bas

Täljare

Rätblock

Subtrahera

Parallellogram

Funktion

Uttryck

X-axel

Cirkelbåge

Produkt

Multiplicera

Medelvärde

Förhållande

Intervall

Y-axel

Medelpunkt

Summa

Dividera

Median

Potens

Variabel

Approximation

Mittpunkt

Kvot

Koordinater

Radie

Exponent

Konstant

Slumpmässig

För dig som känner att du behöver repetera matten inför högskoleprovet kan vi rekommendera vår dagskurs för matterepetition. Vill du istället plugga på egen hand rekommenderar vi gärna www.mathleaks.se där du kan plugga matte 1b (teori, exempel, uppgifter och facit är gratis. Du kan också välja att betala en mindre peng för ledtrådar och lösningar).

Tid per uppgift

Vi rekommenderar att du inte lägger mer än en minut per uppgift på XYZ-delen.