Strategi för XYZ-uppgifter

Nedan finner du en strategi som du med fördel kan och bör använda för alla XYZ-uppgifter. Vill du ha fler strategier för provdelen, ring 010 330 48 00 eller mejla info@hogskoleprovskurser.se

Testa svarsalternativen vid ekvationer

Från gymnasiet är vi vana att vi metodiskt ska få fram en lösning ur given ekvation. Detta är ofta en ganska tidskrävande procedur som vi gärna hoppar om vi kan. Vilken tur att vi får fyra alternativ där ett är rätt. Vi testar oss helt enkelt fram och kollar vilket alternativ som verkar stämma. Låt oss utgå från följande uppgift.

x+3y=5 och 3x+y=-1. Vad är x och y?
A   x = -1, y = -2
B   x = -1, y = 2
C   x = 1, y = -2
D   x = 1, y = 2

För att lösa uppgiften algebraiskt måste vi ställa upp ett ekvationssystem (från matte 2/B) och i flera steg beräkna rätt svar. Istället testar vi de svarsalternativ vi har, vi sätter helt enkelt in de värden vi fått i alternativen.

Låt oss börja med A. Vi ersätter x och y med -1 och -2. Första ekvationen x+3y=5) blir då (-1)+3\cdot(-2)=5, Stämmer det? Börja med att titta på vänsterledet (siffrorna till vänster om =). Vi får (-1)+(-6)=-7. Attans, inte ens nära 5. Alternativ A kan alltså inte stämma så vi stryker det.

Vidare till B. Vi ersätter x och y med -1 och 2. Första ekvationen blir då (-1)+3\cdot2=5. Vänsterledet blir nu -1 + 6 = 5, det stämmer! Vi testar också andra ekvationen 3x+y=-1 för säkerhets skull; detta är dock egentligen inte nödvändigt. Vi får 3\cdot(-1)+2=-3+2=-1, det stämmer det med! Lycka och välgång, vi har hittat rätt svar! Vi behöver ju inte testa de andra alternativen eftersom vi redan fått fram ett korrekt svar.

För fler och mer utförliga strategier för provdelen helt gratis, ring 010 330 48 00 eller mejla info@hogskoleprovskurser.se. Genom att mejla för fler strategier godkänner du att ta emot nyhetsbrev och information om kvällsföreläsningar, helgkurser och privatundervisning från Högskoleprovskurser.se