Om verbala blocket

Ta del av några av våra bästa tips för språkdelen

Om kvantitativa blocket

Ta del av några av våra bästa tips för mattedelen

Om högskoleprovet

Information och tips inför provet

Om verbala blocket

Exogen

A      Hastigt övergående
B      Utifrån orsakad
C      Starkt frätande
D      Kraftitgt omvandlad
E      Sällan förekommande

Prompt

A      Tydligen
B      Uteslutande
C      Ovillkorligen
D      Naturligtvis
E      Slutligen

…epidemiologiska studier av ångestsyndrom, inklusive fobier, har använt de diagnoskriterier som publicerades i och med DSM-III-R. Tre studier från USA, Holland och Norge baserade på dessa kriterier visar ganska enhetliga resultat, både hur stor risken är att insjukna någon gång under livet, så kallad livstidsprevalens, och hur många…

Vad beror oklarheten angående prevalensen av fobier på?

A Att det finns så många olika fobier.
B Att det finns utrymme för olika tolkningar av kriterierna.
C Att prevalens kan anges både som livstids- och punktprevalens.
D Att kriterierna för sjukdomen inte är färdigutvecklade än.

I en ___________ odling gödslar man jorden varje år – i en skogsträdgård försöker man hitta ett system som genererar sin egen näring.

A      konventionell
B      kontroversiell
C      konstlad
D      konstitutiv

The Matterhorn is an isolated mountain. Because of its position on the main Alpine watershed and its great height, the Matterhorn is exposed to rapid weather changes. In addition, the steep faces of the mountain and its isolated location make it prone to banner clouds formation with the air flowing around and creating vortices, conducting condensation of the air on the lee side.

What is true according to the text?

A The weather changes often at the mountain due to its isolation.
B It often rains in the Alps in general.
C Banner clouds are common at the Matterhorn.
D It is windy on the lee side of the mountain.

-