Om ELF - Engelsk läsförståelse

Provdelen består av 10 uppgifter per verbalt block, alltså 20 uppgifter totalt. Det finns tre typer av uppgifter på ELF-delen:

  • Lite längre texter med flera frågor till.
  • Kortare men ofta lite knepigare texter med en fråga till.
  • Lucktexter, halvlånga texter där vissa ord fallit bort och där uppgiften är att fylla i luckorna med de ord som passar bäst in i sammanhanget.

Tid per uppgift

Eftersom uppgifterna skiftar i karaktär bör du lägga olika mycket tid på olika typer av uppgifter. I snitt bör du dock lägga under två minuter per uppgift.