Strategi för ELF-uppgifter

Nedan finner du ett par strategier som du med fördel kan och bör använda för ELF-uppgifter. Vill du ha fler strategier för provdelen, ring 010 330 48 00 eller mejla info@hogskoleprovskurser.se

När det kommer till lästekniker för de längre texterna är det samma som gäller för ELF som för LÄS varför det inte kommer att upprepas här. Det enda som finns att tillägga är att det är mindre chans att man är van att läsa mycket på engelska och därför än viktigare att träna texter. Kan man få tag på akademisk litteratur att träna sig på (eller brittiska 1800-talsfärfattare för den djärve) är det en fördel. Även tidningar som brittiska The Times och amerikanska the New Yorker är att rekommendera för den som vill träna på klurigare texter.
Här fokuserar vi istället på Lucktexterna och de lite kortare texterna.

Lucktester – ignorera svarsalternativen

Det här är en lite knepig variant för den nyfikne men för den som lyckas hålla ögonen borta från svarsalternativen medan texten läses finns det mycket att vinna med denna teknik.

Försök helt enkelt undvika att läsa svarsalternativen innan du läst texten. Håll gärna för svaren med din hand eller ett papper. När du läser meningen försöker du istället fylla i med det första ord du kommer på som skulle kunna passa, utan att påverkas av alternativen. Skriv ned ordet och jämför sedan med svarsalternativen. Fanns ditt ord med så är sannolikheten stor att du har prickat rätt. Finns svaret inte med kan du försöka hitta det ord som mest liknar det ord du skrivit upp. Troligen har du bättre känsla för meningen än vad du kanske tror varför du kan ha lättare att komma på ett passande ord än att försöka knöla in och testa fyra alternativ. Dessutom får du mer flyt i texten då du inte behöver stanna upp vid varje lucka för att jämföra alternativ.

Kortare texter – låt dig inte luras!

Okej, provskaparna vill inte vara taskiga men de har små tricks för att få oss att gå i fällan att välja alternativ som låter bra men som egentligen inte alls besvarar frågan. Låt oss kolla på en kort text från HP vt11, uppgift 12 från ELF.

Ta någon minut till att läsa igenom texten, frågan och svarsalternativen.

The Sufferagettes

The Sufferagette mythology – that it was a mass movement, that militancy won the vote, that tere was no threat to life, that forcible feeding outraged public opinion, and that they enjoyed popular support – originated because the Pankhurst family (Emmeline, Christabel and Sylvia) were brilliant popagandists, but no more truthful than any other group of politicians or pressure group leaders.

Question

What is the main point in this text?

A The Suffragettes are well-known mythological figures

B The Suffragettes were well regarded by most people

C The Suffragettes behaved in the same way as most agitators

D The Sufferagetes were a historical military movement

Redan i första svarsalternativet ser vi prov på en klassisk taktik från provmakarna att sätta dit oss: de använder ord vi känner igen. Texten börjar med orden ”The Suffragettes mythology” och svarsalternativet använder därför orden igen för att vi ska känna igen oss. Alternativ A är dock inte rätt på något vis, i texten talas det snarare om myten om The Suffragettes än om att de är mytologiska figurer. Alternativ som A är nästan alltid falska, ser du att de återanvänt många ord kan du helt enkelt tänka ”Well played, provskapare, but two can play that game”. Stryk alternativ A.

Samma knep försöker de sig på i alternativ D där orden military och movement sätts ihop medan texten radar upp att det var en mass movement som militancy won the vote. Inte riktigt samma sak även om det är lätt att vilja falla för fällan igen. Well played, provskapare, well played. Stryk även D.

Då har vi bara B och C kvar. 50 % att få rätt. Trevliga odds men låt oss göra det till 100 %. I B står det att Suffragetterna var väl sedda av de flesta människorna. Det står visserligen att de enjoyed popular support men inte att de flesta personerna tyckte att de var bra, bara att många gjorde det. Ytterligare ett klassiskt trick från provskaparana, skriv nästan rätt svar men överdriv, t.ex. med most istället för many, för att göra ett nästan rätt till helt fel. Bort med B.

Alternativ C har vi mer stöd för, även om det kanske inte är uppenbart då det inte skrivs ut på samma vis i texten (classic provskaparna). I sista två raderna står det ju att de betedde sig som andra pressure group leaders. Ser vi till hela texten, som vi bör göra på de här kortare texterna, är alltså huvudsyftet att lyfta fram att de betedde sig som alla andra politiker och påtryckare, Välj C.

För fler och mer utförliga strategier för provdelen helt gratis, ring 010 330 48 00 eller mejla info@hogskoleprovskurser.se. Genom att mejla för fler strategier godkänner du att ta emot nyhetsbrev och information om kvällsföreläsningar, helgkurser och privatundervisning från Högskoleprovskurser.se