Om LÄS - Svensk läsförståelse

Provdelen består av några texter av varierande längd, ofta mellan en halv och en och en halv A4-sida. Därefter följer två till fyra frågor som ska besvaras med hjälp av texten. Totalt handlar det om 20 uppgifter totalt, eller 10 uppgifter per verbalt block.

Många uppfattar LÄS-delen som en knepig del av högskoleprovet där tidspressen är som allra mest påtaglig. Man bör sikta på att kunna läsa 300 ord per minut för att ha ordentligt med tid för frågorna. Försök därför öva upp din läshastighet genom att läsa mycket i din vardag. Försök lägga upp en läsplan inför provet. Det kan till exempel handla om att bestämma sig för att varje dag läsa en tidnings ledare, en ”dagens artikel” på Wikipedia samt minst 15-30 minuter skönlitteratur innan man går och lägger sig.

Tid per uppgift

Uppgifterna är ofta ganska tidskrävande, även om det varierar beroende på längd och svårighetsgrad på texten. Räkna med cirka 2 minuter per uppgift.