Strategi för LÄS-uppgifter

Nedan finner du några strategier som du med fördel kan och bör använda för LÄS-uppgifter. Vill du ha fler strategier för provdelen, ring 010 330 48 00 eller mejla info@hogskoleprovskurser.se

Det är viktigt att du inte fastnar i en text. Det gäller både om du inte riktigt förstår en mening eller om du märker att du tappat fokus senaste stycket. Undvik att läsa samma textavsnitt eller mening om och om igen. Detta är ett vanligt misstag som förstår både läshastigheten och förståelsen. Använd därför en penna eller ett finger för att tvinga blicken vidare. Oroa dig inte för att missa subtilare betydelser i texten utan arbeta fram det ur kontexten och förlita dig på helhetsintryck. De frågor som är väldigt specifika kommer ändå kräva en noggrannare genomgång av relevanta textstycken.

Typiska fallgropar kan vara
• Svarsalternativ som har textstöd men som inte på något sätt besvarar frågan.
• Svar som är delvis korrekta är också delvis inkorrekta, de är alltså fel svar på frågan.
• Formuleringar som är direkt hämtade från texten. Igenkänningsfaktorn gör att flera väljer detta alternativ trots att den delen av texten ofta inte berör vad texten handlar om.

Hur ska jag läsa texten?

Det finns flera sätt att attackera en text. Till exempel:
• Läsa texten först och sedan frågorna,
• Läsa frågorna och alternativen först och sedan texten.
• Läsa frågorna först, sedan texten och först därefter alternativen.

Dessa tre sätt har alla sina för- och nackdelar. Läser du texten först får du en bra bild över vad texten handlar om och du kan läsa texten utan att behöva lägga fokus på att hitta svar på frågorna under tiden men du kanske inte lyckades fånga upp det som frågorna handlade om vilket gör att du måste läsa frågorna igen. Läser du frågorna och alternativen först vet du vad du letar efter men du kanske lägger för mycket detaljfokus och missar helheten (risken är också stor att du faller för alternativet med liknande formulering som finns i texten, även om det inte direkt besvarar frågan). Läser du frågan först men väntar med alternativen kan du själv formulera ett svar utan att blir färgad av alternativen men risken är att du inte prickar in något av de alternativ som provskaparna listat.

Vilket sätt är då bäst? Svaret är helt enkelt att det inte finns ett absolut bästa sätt, detta tycks istället vara individuellt. Testa därför alla tre sätt med texter från tidigare högskoleprov och försök att avgöra vilket sätt som fungerar bäst. Läs därefter en fjärde text på ditt favoritsätt för att befästa denna metod.

För fler och mer utförliga strategier för provdelen helt gratis, ring 010 330 48 00 eller mejla info@hogskoleprovskurser.se. Genom att mejla för fler strategier godkänner du att ta emot nyhetsbrev och information om kvällsföreläsningar, helgkurser och privatundervisning från Högskoleprovskurser.se