Om ORD - Svensk ordförståelse

Av högskoleprovets 160 uppgifter handlar 20 uppgifter om ren ordförståelse. De två verbala blocken börjar med 10 ord som du hyfsat fort bör hitta synonymer till.

ORD-delens struktur är troligen den som är lättast att förstå på hela högskoleprovet. Samtidigt är det den del som många har svårt att greppa och, framförallt att plugga inför. Som tur är vet vi hur du kan göra.

Orden som är med kan delas upp i olika kategorier:
• En kategori är de ord som bygger på prefix och suffix, framförallt med ursprung från grekiska/latin. Dessa är relativt lätta att lära sig. Vi kan för enkelhetens skull kalla dem för prefixord. Bland strategierna har vi listat några av de vanligaste prefixen och suffixen som du kan plugga in.
• Nästa kategori, som ibland flyter in i den senast nämnda, är ord som härstammar, eller liknar, motsvarande ord i engelskan, eller andra språk. Vi kallar dem för lånade ord.
• En tredje kategori är de ord som går att härleda. Det kan handla om att sätta ordet i sammanhang eller att försöka associera ordet med något. Mer om det bland strategierna. Dessa ord kallar vi för härledda ord.
• En fjärde och sista kategori är ord som helt enkelt baseras på tidigare kännedom om dem, och de är tyvärr väldigt svåra att plugga in lösningsmetoder kring. Du måste helt enkelt kunna dem i förväg. Vi kan kalla dem för kunskapsord.

Tid per uppgift
Ingen del är så tidspressad som ORD-delen, helst ska du inte lägga mer än 18 sekunder per ord för att hinna med. Därför är det viktigt att du pluggar in strategierna så att de sitter hyfsat naturligt på provdagen.

Man brukar särskilja på förmågan att kunna ett ord och att förstå ett ord. På ORD-delen är förståelsen det viktiga. Självklart är det fördelaktigt att kunna orden men det är samtidigt inte så intressant att plugga på, att plugga in en massa ord är tidskrävande och inte särskilt effektivt. På lång sikt kan det vara en god taktik att plugga in många ord, helst kunskapsord då dessa inte går att härleda eller på annat sätt lista ut vad de betyder.