Strategi för ORD-uppgifter

Nedan finner du en strategi som du med fördel kan och bör använda för ORD-uppgifter. Vill du ha fler strategier för provdelen, ring 010 330 48 00 eller mejla info@hogskoleprovskurser.se

Prefix och Suffix

De allra flesta lite längre ord är sammansatta av ett eller flera mindre ord. Genom att förstå betydelsen av dessa mindre ord ökar förståelsen av ordet som helhet. Exempel på vanliga ”dubbelord” i svenskan är:
Hugg|orm      Dubbel|säng      Fram|tid

Om de mindre orden inte i sig utgör korrekta svenska ord kallas dessa prefix (inledning av ord) och suffix (slut av ord). Exempel på detta är:
Kvasi|vetenskap      Inter|agera      Figur|ativ

Genom att lära sig vad dessa delar av orden kan du bygga upp större ord. Istället för att lära dig tusentals ord behöver du då endast fokusera på att lära dig vanliga prefix och suffix. Vi har samlat några av dem här nedan, du kan dessutom få fler om du kontaktar oss på info@hogskoleprovskurser.se. Då får du också flera tips och information om vår verksamhet i nyhetsbrev som du enkelt avslutar om du vill.

Bio- Liv

Metro- Mått/mätning

Kontra- Mot

Aero- Luft

Peri- Om, runtom

Post- Efter

Ana- Upp

Bi- Dubbel

Gastro- Mage

Iso- Lik, samma

Ärke- Främst

Sym- Samman

-fon Ljud

-krati Styre

-valens Vara värd

-morf Form

-dox Mening

-tek Samling

För fler och mer utförliga strategier för provdelen helt gratis, ring 010 330 48 00 eller mejla info@hogskoleprovskurser.se. Genom att mejla för fler strategier godkänner du att ta emot nyhetsbrev och information om kvällsföreläsningar, helgkurser och privatundervisning från Högskoleprovskurser.se