Läroplan 2011 Formelblad Nationella prov Videoklipp Kursinformation
Åk 9 formelblad (pdf) exempel åk 9 (pdf)
fler prov >>
kommer kursplan åk 9 (pdf)
Matte 1 formelblad (pdf) exempel 1a (pdf)
exempel 1b (pdf)
exempel 1c (pdf)
kursprov 1a vt12 (pdf)
kursprov 1b vt12 (pdf)
kursprov 1c vt12 (pdf)
exempel 1b (video)
exempel 1c (video)
fler klipp >>
innehåll 1a (pdf)
innehåll 1b (pdf)
innehåll 1c (pdf)
kunskapskrav 1a (pdf)
kunskapskrav 1b & 1c (pdf)
Matte 2 formelblad (pdf) exempel 2b (pdf)
exempel 2c (pdf)
kursprov 2b vt12 (pdf)
kursprov 2c vt12 (pdf)
kursprov 2b vt15 (pdf)
kursprov 2c vt15 (pdf)
kommer innehåll 2b (pdf)
innehåll 2c (pdf)
kunskapskrav 2a (pdf)
kunskapskrav 2b (pdf)
kunskapskrav 2c (pdf)
Matte 3 formelblad (pdf) kursprov 3b ht12 (pdf)
kursprov 3c ht12 (pdf)
kommer kursplan 3b (pdf)
kursplan 3c (pdf)
Matte 4 formelblad (pdf) kursprov 4 vt13 (pdf) kommer kursplan 4 (pdf)
Matte 5 kommer kommer kommer kursplan 5 (pdf)

Tidigare utgivna prov under Läroplan 1994

För prov utgivna före år 2000, samt engelska versioner, följ länkarna nedan:

Tidigare ämnesprov för årskurs 9 (på svenska & engelska) >>
Tidigare nationella kursprov i matematik a-e (på svenska) >>
Tidigare nationella kursprov i matematik a-e (på engelska) >>

Läroplan 1994 Formelblad Nationella prov
Årskurs 9 formelblad (pdf) ämnesprov vt 2004 (pdf)
ämnesprov vt 2006 (pdf)
ämnesprov vt 2007 (pdf)
ämnesprov vt 2008 (pdf)
ämnesprov vt 2009 (pdf)
Matematik A formelblad (pdf) kursprov ht 2000 (pdf)
kursprov vt 2002 (pdf)
kursprov vt 2005 (pdf)
kursprov vt 2010 (pdf)
Matematik B formelblad (pdf) kursprov ht 2000 (pdf)
kursprov vt 2002 (pdf)
kursprov vt 2005 (pdf)
kursprov vt 2011 (pdf)
Matematik C formelblad (pdf) kursprov vt 2002 (pdf)
kursprov vt 2005 (pdf)
kursprov ht 2009 (pdf)
kursprov vt 2011 (pdf)
Matematik D formelblad (pdf) kursprov vt 2002 (pdf)
kursprov vt 2005 (pdf)
kursprov vt 2011 (pdf)
Matematik E formelblad (pdf) kursprov vt 2002 (pdf)
kursprov vt 2005 (pdf)