Integritetspolicy (GDPR)

Denna policy gäller mellan dig och Högskoleprovsundervisning i Sverige AB (nedan kallat ”vi”, ”våra” eller ”HPKurser”), org. nr. 559058-2697, med adress Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter, följa ingångna avtal och för att kunna ge dig bra service och relevanta erbjudanden. Högskoleprovsundervisning i Sverige AB är således personuppgiftsansvarig. Vi samlar bara in de uppgifter vi behöver och vi skyddar de insamlade personuppgifterna väl.

Detta berättigade intresse, ditt samtycke samt eventuella ingångna eller kommande avtal utgör rättslig grund för att spara dina personuppgifter. Vi bedömer att ditt och vårt gemensamma intresse av god service väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.

Om du har några ytterligare frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss.

Insamling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter sker på flera olika sätt. Dels aktivt när du via vår hemsida fyller i ett formulär eller anger kontaktuppgifter. Dels passivt genom din webbläsare. Genom att lämna dina kontaktuppgifter och aktivt acceptera våra villkor godkänner du att få information eller erbjudanden relaterad till högskoleprovet. Detta gäller under den tid som informationen kan anses vara av fortsatt intresse eller hjälp.

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter, varav de viktigaste är att:

1. få tillgång till dina personuppgifter,
2. få felaktiga personuppgifter rättade,
3. få dina personuppgifter raderade,
4. invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring,
5. invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering,
6. flytta personuppgifterna (dataportabilitet).

Vidarebefordring av personlig information

Vi lämnar inte ut dina personliga uppgifter till tredje part förutom för dessa fyra syften:

1. Uppfylla lagstadgade krav eller svara på anmaningar från domstolar och andra myndigheter.
2. Till externa leverantörer för hjälp med IT-drift, betallösningar eller liknande.
3. Till företag inom affärsgruppen med för dig intressanta erbjudanden, exempelvis Ideal Utveckling Sverige AB (”HPGuiden”).
4. Användning av cookies och web beacons i syfte att förbättra användarvänligheten och för att samla statistisk information.

Alla mottagare av uppgifter måste leva upp till kraven i dataskyddslagstiftningen och kunna visa att deras säkerhet och dataskydd är tillräckligt.

Lagring av personlig information

HPKurser lagrar, enligt GDPR, inte någon känslig information om användaren och lagrar all data så kort tid som möjligt utifrån datans karaktär och användning. Användarens data lagras i säkra miljöer. HPKurser har exempelvis ingen åtkomst och därmed ej heller lagring av kortuppgifter eller annan känslig betalningsinformation. All kommunikation via webbplatsen sker genom krypterade anslutningar som hindrar utomstående från att ta del av informationen.