Villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan dig som kund och Högskoleprovsundervisning i Sverige AB (nedan kallat ”vi”, ”våra” eller ”HPKurser”), org. nr. 559058-2697, med adress Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm.

Priserna hos oss anges i svenska kronor, inklusive moms. För våra kurser och vår privatundervisning är momsen 25 %, för våra böcker 6 %.

Din integritet är viktig för oss. Vi uppmuntrar dig därför att läsa igenom vår integritetspolicy, som finns på hogskoleprovskurser.se/gdpr. Om du har några ytterligare frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss.

Läs våra villkor för kurser
Läs våra villkor för privatundervisning
Läs våra villkor för köp av våra handböcker

Kurser

En bokning är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt enligt texten nedan.

HPKurser har rätt att ställa in en kurs eller ett evenemang om det inte blivit tillräckligt många deltagare. Ställs ett evenemang in försöker vi i första hand erbjuda en likvärdig tjänst. I annat fall har du som kund rätt att få tillbaka hela avgiften.

Efter bokad kurs erhåller du en bokningsbekräftelse per e-mail. Cirka en vecka före kursstart skickas ett välkomstmail ut med all praktisk information samlad.

Priser och betalning

Vi erbjuder fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning i samarbete med Klarna Bank AB (publ). Kreditupplysning kan komma att tas beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar dock inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, såsom banker.

Vid val av fakturabetalning som betalningsmedel tillkommer ingen extra avgift då HPKurser bekostar fakturaavgifterna.

Eventuell återbetalning sker med samma betalningssätt som användes vid köpet.

Rabatt- och kampanjkoder kan inte kombineras och HPKurser förbehåller sig rätten att ta bort ogiltiga rabatter.

Mer information och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du på Klarna.se

Ångerrätt

Ångerrätten innebär att du kan ångra ditt köp, utan att ange något skäl, inom 14 dagar efter det att du gjorde köpet. Vill du utöva ångerrätten ska du till HPKurser skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda köpeavtalet (per brev eller e-mail). Du kan använda Konsumentverkets ångerblankett för konsumenter (pdf-länk), men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du frånträder ditt köpeavtal enligt reglerna om ångerrätt kommer Klarna att återbetala alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål.

Om evenemanget har startat eller du har deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt.

Ombokningsskydd

I samband med ditt köp kan ett ombokningsskydd köpas till. Med ombokningsskyddet har du möjlighet till en fri ombokning till ett annat kurstillfälle inför aktuellt eller nästkommande högskoleprov. Ombokningsbegäran ska göras via e-mail senast två dagar före kursstart och är giltig när du erhållit en skriftlig bekräftelse. Ombokning till specifikt kurstillfälle medges i mån av plats.

Avbokning

Ditt deltagande kan avbokas senast 14 dagar före första kursstart med 70 % återbetalning av kursavgiften, exklusive eventuellt ombokningsskydd. Avbokar du senare än 14 dagar före kursstart debiteras full kursavgift. Tidpunkt för avanmälan räknas från det att vi erhållit skriftlig avanmälan per e-mail eller brev. Du skall även ha mottagit en skriftlig bekräftelse från oss på din avanmälan för att den ska vara giltig.

Om din avanmälan beror på sjukdom styrkt med läkarintyg betalar du för den delen av kursen som du deltar på samt en administrationsavgift på 250 kr.

Reklamation

Om du inte skulle vara nöjd med undervisningen försöker vi i första hand att erbjuda ett nytt kurstillfälle. Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

Privatundervisning

Giltighetstid, fakturering och betalning

Alla våra privatundervisningspaket är giltiga i minst tre månader och som längst till och med nästa provtillfälle, räknat från och med första utbildningstillfället. Finns outnyttjade timmar när giltighetstiden löper ut anses dessa timmar vara förbrukade.

Angivna paketpriser avser lektioner som genomförs online. För fysiska träffar kan ett resetillägg tillkomma för att täcka coachens restid och övriga kostnader.

Fakturering avseende privatlektioner administreras av HPKurser (till skillnad mot våra kurser där betalning sker i samarbete med Klarna). Utbildningspaketen faktureras jämnt över tre månader, om inget annat avtalats. Första fakturan skickas efter ditt första tillfälle då vi stämt av att du är nöjd med coach och upplägg. Om inte annat avtalats skickas fakturorna per e-mail med 10 dagars betalningsvillkor.

Om- eller avbokning av lektion

Du som kund planerar in lektionerna tillsammans med din coach. Ombokning sker i samråd med coachen senast 24 timmar före inbokad lektion. Avbokning senare än 24 timmar innebär en debiterad timme.

Reklamation

Om du inte skulle vara nöjd med undervisningen försöker vi i första hand att erbjuda en annan coach. Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

Våra handböcker

I de flesta av våra kurser ingår vårt egenutvecklade material. För dig som vill maximera studierna rekommenderar vi att du dessutom köper till våra handböcker Högskoleprovet – Metoderna och Högskoleprovet – Matematiken. Du som kund har möjlighet att göra detta direkt via oss.

Fakturering och betalning

Vi erbjuder fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning i samarbete med Klarna Bank AB (publ). Kreditupplysning kan komma att tas beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar dock inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, såsom banker.

Vid val av fakturabetalning som betalningsmedel tillkommer ingen extra avgift då HPKurser bekostar fakturaavgifterna.

Eventuell återbetalning sker med samma betalningssätt som användes vid köpet.

Mer information och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du på Klarna.se

Leverans

Köpta böcker kan endast hämtas ut i samband med ett kurstillfälle: exempelvis en kurs eller i samband med en privatlektion. Vill du istället beställa hem ett exemplar rekommenderar vi att du vänder dig till en bokhandel. Läs mer om detta under sidan Våra böcker.

Ångerrätt

Ångerrätten innebär att du kan ångra ditt köp, utan att ange något skäl, inom 14 dagar efter det att du mottog boken. Returnerar du en oanvänd bok inom 14 dagar återbetalas hela beloppet. Om bokens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras.

Vi tar inte ut någon returavgift när du returnerar men du betalar själv för frakten enligt gällande portotabell.

Vill du utöva ångerrätten ska du till HPKurser skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut (per brev eller e-mail). Du kan använda Konsumentverkets ångerblankett för konsumenter (pdf-länk), men du måste inte använda den.

Du kan välja att returnera boken via post eller direkt till vårt kontor.

Har du valt att betala med faktura är det viktigt att du flyttar fram fakturans förfallodatum. Det gör du enkelt på Klarna.se När vi har mottagit returen krediteras beloppet och Klarna skickar dig en uppdaterad faktura via e-post.

Är ordern betald kontaktar Klarna dig för återbetalning.